hadoop

1087 个讨论 163 个关注

7 天新增 6 个讨论, 30 天新增 12 个讨论

机器学习

1068 个讨论 257 个关注

7 天新增 11 个讨论, 30 天新增 66 个讨论

spark

437 个讨论 187 个关注

7 天新增 2 个讨论, 30 天新增 7 个讨论

hbase

305 个讨论 87 个关注

7 天新增 2 个讨论, 30 天新增 2 个讨论

python数据分析

256 个讨论 35 个关注

7 天新增 6 个讨论, 30 天新增 47 个讨论

linux

222 个讨论 77 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 1 个讨论

hive

210 个讨论 92 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 3 个讨论

大数据技术大家谈

202 个讨论 75 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 1 个讨论

hdfs

188 个讨论 67 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 1 个讨论

mapreduce

181 个讨论 64 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 2 个讨论

招聘

155 个讨论 89 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 1 个讨论

python

154 个讨论 77 个关注

7 天新增 8 个讨论, 30 天新增 18 个讨论

大数据应用大家谈

154 个讨论 79 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 3 个讨论

业界动态

147 个讨论 21 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 1 个讨论

深度学习

144 个讨论 44 个关注

7 天新增 9 个讨论, 30 天新增 35 个讨论

java

142 个讨论 82 个关注

7 天新增 2 个讨论, 30 天新增 2 个讨论

flume

133 个讨论 44 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 2 个讨论

kafka

127 个讨论 71 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 1 个讨论

算法

104 个讨论 110 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 3 个讨论

灌水区

101 个讨论 3 个关注

7 天新增 1 个讨论, 30 天新增 1 个讨论