fish

fish

Hadooper

北京市 朝阳区 绑定认证

威望 : 847 积分 : 8855 赞同 : 541 感谢 : 152

擅长话题

更多 »回复

0

放生了内存越界,看下dump出来的core文件能找到什么线索吧。

0

是jupyter notebook,没有中间那个横杠。

0

中文内容吧?

0

配置文件就是在etc下,你可以通过执行hadoop classpath命令,判断当前hadoop能识别的classpath都有哪些,如果已经包含了你的配置文件所在的目录,配置文件就是可以被识别的。   3.0版本的HDFS的默认监听端口不再是50070,而是9...

更多 »发问

0

811 次浏览  • 1 个关注   • 2017-06-22

0

1182 次浏览  • 3 个关注   • 2016-04-13

0

959 次浏览  • 3 个关注   • 2016-02-24

0

1893 次浏览  • 2 个关注   • 2016-02-24

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

绑定认证:
微博
个人成就:

威望: 847 积分: 8855 赞同: 541 感谢: 152

最后活跃:
2018-05-22 22:01
擅长话题:
Hadoop 179   27
Spark 39   7
Linux 42   3
Hive 33   4
HBase 38   8
HDFS 30   6
MapReduce 30   5
Kafka 20   2
Java 16   4
Maven 15   2
Sqoop 11   0
Python 14   2
更多 » 关注 17

Robin_TY 奔跑的大象 mengmeng wangwensheng colincheng

更多 » 27268 人关注

寄竹青 初相见j4v hechong084156 Jiessie 余念

主页访问量 : 7919 次访问